Projekty UE

 

HandyShower Sp. z o.o. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich Pilotaż Granty dla ,,Seal of excellence”

Celem projektu jest opracowanie studium wykonalności
Dofinansowanie projektu z UE: 210 000 PLN

 

Top
Handyshower - Facebook Handyshower - Youtube